აგროქართლი
ფერმერთა სახლი
Slider

აგროქართლი

აგროქართლი მუდამ ზრუნავს თქვენთვის  და პროფესიონალების გუნდი ყოველთვის ცდილობს იყოს თქვენს გვერდით.

ზურაბ ლოლაძე
აგრონომი

ნანი ჩიგოგიძე
აგრონომი

ნინო ინიძე
აგრონომი