აგროქართლი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდების მიერ მოწოდებულ პროდუქციას.

შპს “აგროქართლი" დარეგისტრირდა როგორც იურიდიული ფორმა 2005 წელს. მისი საქმიანობის ძირითადი მიზანია შხამქიმიკატების და სასუქების გაყიდვა. შპს “აგროქართლმა" 2008 წელს შეიქმნა ახალი სერვის-ცენტრი გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე ახალი სერვისი და გააფართოვა საქმიანობა შიდა ქართლში,  , შეიმუშავა მომსახურების სრული პაკეტი, მათ შორის პროდუქციის მიწოდება. კომპანია აწვდის ფერმერებს მაღალხარისხიან პესტიციდებს, სასუქებს, სათესლე მასალას და მცირე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას; კომპეტენტური კონსულტაციები ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების გამოყენების წესების შესახებ. ასევე, მომზადდება მცენარეთა დაცვის საშუალებები.