აგროქართლი

აგროქართლი – ფერმერთა სახლი

     შპს “აგროქართლი” დარეგისტრირდა როგორც იურიდიული ფორმა 2005 წელს. მისი საქმიანობის ძირითადი მიზანია შხამქიმიკატების და სასუქების გაყიდვა.
     შპს “აგროქართლმა” 2008 წელს შეიქმნა ახალი სერვის-ცენტრი გორში, ცხინვალის გზატკეცილზე ახალი სერვისი და გააფართოვა საქმიანობა შიდა ქართლში,  , შეიმუშავა მომსახურების სრული პაკეტი, მათ შორის პროდუქციის მიწოდება. კომპანია აწვდის ფერმერებს მაღალხარისხიან პესტიციდებს, სასუქებს, სათესლე მასალას და მცირე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას; კომპეტენტური კონსულტაციები ახალი სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების გამოყენების წესების შესახებ. ასევე, მომზადდება მცენარეთა დაცვის საშუალებები.

     საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა 9 მცირე მეტეოროლოგიური სადგური. შპს “აგროქართლი” ახორციელებს მეტეოროლოგიური მონაცემების ყოველდღიური ანალიზს და ამ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერებისთვის ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით მონაცემებს ავრცელებს. 
    შპს “აგროქართლმა” ასევე შექმნა მექანიზაციის სერვის ცენტრი, რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებს აგრობიზნესში მათი ტერიტორიების გაშენებას, რათა მათ სახნავი მიწები მთლიანად გამოიყენონ. გარდა ამისა, არსებობს ლაბორატორია, სადაც ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზი ხდება.
კომპანია შიდა ქართლში ერთ-ერთი წამყვანი სერვის-ცენტრი და მომწოდებელი კომპანიაა.
     შპს “აგროქართლი” ყოველთვის ზრუნავს იმაზე რომ ფერმერებს ჰქონდეთ მაღალი ხარისხის მომსახურება.