მისამართი

ქალაქი გორი ცხინვალის გზატკეცილი #2

კონტაქტი

ელ. ფოსტა: info@agrokartli.com

ტელ.:  +(995) 599752056
დავით ღოლიჯაშვილი

ტელ.: +(995) 595 31 14 99
ავთანდილ ჯავახიშვილი