აგილი

კატეგორია:

სისტემური ჰერბიციდი ერთწლიანი და მრავალწლიანი სარეველების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ ( პროპახიზაფოპი 100 გ/ლ)

შეფუთვა: 1 ლ,  5ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
სოიო, ბარდა ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები 0,8 – 1,2
ხახვი ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები 0,6 – 1,2
კარტოფილი ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები 0,6 – 1,2
კომბოსტო ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები 0,6 – 1,2
პამიდორი ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვნები 0,6 – 1,2

n

Brand

ADAMA