აზოტოფოსფატი NP 33-3

კატეგორია:

აზოტ-ფოსფორიანი რთული მინერალური სასუქი

შემადგენლობა: აზოტი (N) – 33±± 1% , ფოსფორი (P2O5) – 3%

გამოყენება: ნიადაგში შეტანა ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურაში 1 ჰა-ზე 50-500 კგ

მწარმოებელი: სს გაერთიანებული ქიმიური კომპანია „ურალხიმი“ , რუსეთის ფედერაცია

შეფუთვა: 50კგ