აირონი

კატეგორია:

კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი.

პრეპარატული ფორმა: წდგრ (სპილენძის ქლორჟანგი 140 გ/კგ + სპილენძის ჰიდროქსიდი 140 გ/ლ).

შეფუთვა: 1 კგ

მწარმოებელი : იტალია , იზაგრო ს.პ.ა. (ISAGRO )

 

 

Brand

ISAGRO