აკრობატ ტოპი

კატეგორია:

ორკომპონენტიანი ფუნგიციდი, რომელიც კომპლექურად და საიმედოდ იცავს ვაზს ჭრაქისგან.

პრეპარატული ფორმა: წდგ (დიმეტომორფი 150 გ/კგ + დითიანონი 350 გ/კგ)