ალგასტიმ სივიდ

კატეგორია:

თხევადი ბიოსტიმულატორი, წვეთოვანი და ფოთლოვანი კვებისთვის, რომელიც კონცენტრირებულია ზღვის წყალმცენარეების ექსტრაქტებიდან და ფოსფორის ოქსიდის ორგანული კომპლექსიდან, რომელსაც გააჩნია ასიმილაციის მაღალი სიჩქარე და ტრანსლოკაციის უნარი.

შემადგენლობა: წყალმცენარეების ექსტრაქტი 20%, კალიუმის ოქსიდი 10%, პოლიკარბონული მჟავებით გამდიდრებული ორგანული ნივთიერება 10%.

შეფუთვა: 5ლ.

კულტურა ხარჯვის ნორმა
ბოსტნეული 3-4 ლ/ჰა
ხეხილი 4-5 ლ/ჰა

 

Brand

Fertiplus