ამონიუმის გვარჯილა

კატეგორია:

შემადგენლობა: აზოტი (NH4NO3) – 34,4%

გამოიყენება ყვცელა სასოფლო-სამეურნეო კულტურაში 1 ჰა-ზე 300-500კგ

მწარმოებელი: საქართველო ქ. რუსთავი

შეფუთვა: 50კგ