აპოლო

სპეციპიკური ზემოქმედების სელექციური და კონტაქტური აკარიციდი ვაშლის, ვაზისა და სხვა კულტურების დასაცავად.
n

n
nპრეპარატული ფორმა: სკ (კლოფენტიზინი, 500გ/ლ)
n
nშეფუთვა: 1ლ.
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა. ლ/ჰა
ვაშლი, მსხალი ტკიპები 0,4 – 0,6
ვაზი 0,24 – 0,36
ატამი, ქლიავი
კენკროვნები 0,3 – 0,4
ციტრუსი 0,2 – 0,6

Brand

ADAMA