არევა გოლდი

კატეგორია:

სისტემურ- კონტაქტური ფუნგიციდი ჭრაქის, ალტერნარიოზისა და ფიტოფტორებისაგან დასაცავად.

პრეპარატული ფორმა: წგ ( დიმეტომორფი 90გ/კგ + მანკოცები 600გ/კგ)

შეფუთვა: 1 კგ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 2
ვაზი ჭრაქი 2,5
პამიდორი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 2
ხახვი პერენოსპოროზი 2

 

Brand

ADAMA