არკადე

კატეგორია:

სისტემური, მაღალეფექტური, ეკრანული მოქმედების ჰერბიციდი.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (800 გ/ლ პროსულფოკარბი + 80გ/ლ მეტრიბუზი)

შეფუთვა: 4X5 ლ

კულტურა ფაზა ხარჯვის ნორმა, ლ/ჰა
კარტოფილი აღმოცენებამდე   4,0 – 5,0
კარტოფილი აღმონაცენზე
n
nკულტური 5სმ სიმაღლე
  3,0 – 4,0

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta