ასა 27

ამინო-მჟავების კონცენტრატი, რომელიც მიღებულია ნატურალური პროტეინების ჰიდროლიზის თანამედროვე პროცესის შედეგად. რაც იძლევა მაღალი ხარისხის თავისუფალი ამინო-მჟავების შემცველი პროდუქტის მიღების საშუალებას.

შემადგენლობა: ამინომჟავები 30,70%, თავისუფალი ამინომჟავები 19,20%, აზოტი 9,60%, ორგანული ნივთიერება 76,80%.

შეფუთვა: 1ლ, 5ლ

კულტურა ხარჯვის ნორმა
ბოსტნეული 200-400 მლ/100ლ
ხეხილი
ვაზი

 

Brand

Fertiplus