აქსიალი

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ჰერბიცი, მარცვლოვანი სარეველების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (45 გ/ლ პინოქსადენი)   კლოკვინტოსეტ – მექსილი (ანტიდოტი) 11,25 გ/ლ.

შეფუთვა:  4X5 ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა, ლ/ჰა
საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ტრიტიკალე, ქერი ჩვეულებრივი საგველა
n
n(ცოცხა ბალახი)
0,7
საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ტრიტიკალე, ქერი შვრიუკა სახეობები 1,0
საშემოდგომო და საგაზაფხულო ხორბალი, ტრიტიკალე, ქერი ბურჩხა, ძურწა, ღვარძლი 1,3

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta