აქტარა

სისტემური ინსექტიციდია კონტაქტურ-ნაწლავური მოქმედებით.

გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელთა ფართე სპექტრის წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: წდგრ (250 გ/კგ თიამეტოქსამი)

შეფუთვა: 4 გ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta)

 

 

Brand

Syngenta