ბალი

კატეგორია:

ქლიავი, ბალი, ალუბალი

კურკოვანი ხილის ბაღის გაშენება.
აღი მოსავლის მოცემას იწყებს მე-3-4 წელს.

 

 1 ჰა-ზე ყოველწლიურად შესაძლებელია 15 – 20 ტონამდე (ზოგჯერ 25 ტონამდეც) პროდუქციის წარმოება.

 

ბაღის ექსპლოატაციის ხანგრძლივობა 15 – 25 წელი და მეტია.