ბამპერი

კატეგორია:

სისტემური ფუნგიციდი, ნაყოფის სიდამპლის, ანტრაქნოზისა და ნაცროვანი სოკოების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (პროპიკონაზოლი 250გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი, მსხალი ჟანგა, ნაყოფების ლპობა 0,25 – 0,4
ვაზი ნაცარი, ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი სიდამპლე 0,25 – 0,3
ბოსტანი ნაცარი, ანთრაქნოზი 0,25 – 0,3
საგაზაფხულო და საშემოდგომო ქერი, ხორბალი ნაცარი, მურა ჟანგა, ლაქიანობა 0,5

 

Brand

ADAMA