ბანჯო ფორტე

კატეგორია:

სისტემურ- კონტაქტური ფუნგიცი ფიტოფტოროზის და ალტერნარიოზის წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: სკ ( ფლუაზინამი 200 გ/ლ + დიმეტომორფი 200 გ/ლ)

შეფუთვა: 1 ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 0,8 – 1,0
პამიდორი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 0,8 – 1,0
ხახვი პერონოსპოროზი 0,8 – 1,0

 

Brand

ADAMA