ბანჯო

კატეგორია:

კონტაქტური ფუნგიციდი ალტერნარიოზისა და ფიტოფტოროზისაგან დასაცავად.

პრეპარატული პორმა: სკ ( ფლუაზინამი 500 გ/ლ)

შეფუთვა: 1 ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 0,3 – 0,4
პამიდორი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 0,3 – 0,4
ხახვი პერონოსპოროზი 0,4

 

Brand

ADAMA