ბოლოკი კასპარი

კატეგორია:

100 000 მარცვ
ძირხვენები მომრგვალო ფორმისაა, 3 სმ დიამეტრის.
ღია წითელი ფერის კანი, ინტენსიური ბრწყინვით
მწარმოებელი : შვეიცარიული კომპანია „სინგენტა“

Brand

Syngenta