ბრავო

კატეგორია:

ფართე მოქმედების სპექტრის კონტაქტური ფუნგიციდი, მკვეთრად გამოხატული

დამცავი უნარითა და ნალექების მიმართ კარგი მედეგობით. ეფექტურია მთელი რიგი

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების კომპლექსი დაავადებების წინააღმდეგ პროფილაქტიკური გამოყენების შემთხვევაში.

პრეპარატული ფორმა: სკ (500 გ/ ქლოროტალონილი)

შეფუთვა: 12 X 1 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta)

 

 

Brand

Syngenta