ბროკოლი მონაკო

კატეგორია:

2500 მარცვ
სავეგეტაციო პერიოდი: 70 – 75 დღე
ნაყოფის წონა: 2კგ და მეტი
მწარმოებელი : შვეიცარიული კომპანია „სინგენტა“

Brand

Syngenta