ბუფალო ეკ

კატეგორია:

კონბინირებული ინსექტიციდი კონტაქტური მოქმედების აკარიციდი აქტივობის დანამატით, მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (ქლორპირიფოსი 400გ/ლ + ბიფეტრინი 20გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ხორბალი ბზუალა, ჭიამწუწნია 0,75
ვაზი ყურძნის ჭია 1-1.25
ვაშლი, მსხალი, ატამი, ქლიავი, გარგარი ნაყოფჭამია, ბუგრები, ტკიპები, ფოთლიხვევები, ჩრჩილები 1-1.5

Brand

Agro IQC