გეზაგარდი

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ჰერბიციდია, შთაინთქმება ნიადაგიდან, ნაწილობრივ ფოთლებიდან, ძირითადად კი გაღვივებული სარეველების ფესვთა სისტემიდან.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (45 გ/ლ პინოქსადენი)

შეფუთვა: 4 X 5 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

Brand

Syngenta