გლიფოგანი

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ჰერბიციდი

პრეპარატული ფორმა: ხკ (გლიფოსატის იზოპროპილამინური მარილი 480გ/ლ)

შეფუთვა: 1 ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანები და ორლებლიანები 2 – 6

n

Brand

ADAMA