დითანი

კატეგორია:

დითანი ორგანული, კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი ფართე მოქმედების სპექტრით ძირითადი დაავადებების წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: სფ (800 გ/კგ მანკოცები)
შეფუთვა: 20 კგ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა ( Syngenta).