დინალი

კატეგორია:

სისტემური ფუნგიცი სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: სკ(60გ/ლ დიფენოკონაზოლი + 30 გ/ლ ციფლუფენამიდი)

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაზი ნაცარი, წითურა, შავი ლაქიანობა, შავი სიდამპლე 0,6 – 0,7
ვაშლი ნაცარი, ფოთლის ლაქიანობები 0,7 – 0,9

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta