დინგო 40 ეკ

კომპლექსური მოქმედების ინსექტო-აკარიციდი მავნებლების კომპლექსის წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (დიმეთოატი 400გრ/ლ)

შეფუთვა: 0.1ლ, 0.5ლ, 1ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი, მსხალი,  ქლიავი ფარიანები, ტკიპები, ბუგრები, ჩრჩილები, ნაყოფმჭამიები 1-2
კარტოფილი ვირუსის გადამტანი მწუწნი მავნებლები 0.7-1
ვაზი ტკიპები, ფოთლის მხვევები 1-2
კომბოსტო ფოთლის მწუწნი მავნებლები 0.6-1

Brand

Agro IQC