დომარკი 10ეკ

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი ნაცროვანი დაავადებების წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: ეკ ( ტეტრაკონაზოლი 100 გრ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაზი ნაცარი 0,25
ვაშლი ნაცარი 0,3 – 0,4
ატამი ნაცარი 0,5
ვარდი ნაცარი 0,25 – 0,3

 

Brand

ISAGRO