ეკო ოილ სპრეი

კატეგორია:

მაღალტექნოლოგიურად გაწმენდილ მინერალურ ზეთზე დამზადებული მცენარის ზედაპირზე მოქმედი ნივითირება, ჰერბიციდების, ფუნგიციდებისა და ინსექტიციდების ბიოლოგიური აქტივობის გასაძლიერებლად, ასევე ხეხილის კულტურების ინტეგრირებული დაცვის მიზნით გამოზამთრების სტადიაში მყოფი მავნებლების გასაკონტროლებლად.
პრეპარატული ფორმა: ზეთი (პარაფინის მინერალური ზეთი 820 გ/ლ)

შეფუთვა: 5ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა. ლ/ჰა
ვაშლი, მსხალი, კომში. ტკიპები, ბუგრები, ჩრჩილები 18 – 24
ატამი, ვაშლატამა, ქლიავი, ალუბალი, გარგარი. ტკიპები, ბუგრები, რწყილები. 25 – 30
ვაზი ტკიპები, ბუგრები, რწყილები. 10 – 15
ციტრუსები ტკიპები, ბუგრები 30 – 35
ხურმა, მოცხარი ფარიანები 18 – 24
კაკალი, თხილი, ნუში ჩრჩილების მოზამთრე ფაზები 25 – 30
ზეთისხილი ფარიანები 25 – 30

Brand

ADAMA