ელუმისი

კატეგორია:

ახალი უნიკალური ჰერბიციდი სისტემური მოქმედებით, ახასიათებს ნიადაგური ეფექტი,
ასევე აკონტროლებს ვეგეტაციაში მყოფ სარეველებს. შთაინთქმება სარეველების ფოთლების, ღეროსა და ფესვთა სისტემის მიერ, აჩერებს მცენარეთა ზრდა-განვითარებას.

პრეპარატული ფორმა: ზდ (30 გ/ლ ნიკოსულფურონი + 75 გ/ლ მეზოტრიონი)

შეფუთვა: 4 X 5 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

 

Brand

Syngenta