ემბრელია

კატეგორია:

სისტემურ-კონტაქტური ფუნგიციდი ნაცროვანი სოკოების, ქეცისა და მონილიოზისაგან დასაცავად

პრეპარატული ფორმა: სკ ( დიფენოკონაზოლი 40 გ/ლ + იზოპირაზამი 100 გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი ქეცი, ნაცარი 1,2 – 1,5
მსხალი ქეცი 1,2 – 1,5

 

Brand

ADAMA