ვალსაზები

კატეგორია:

კონტაქტური ფუნგიციდი – კარტოფილი, პომიდვრის, ვაზის, ხეხილის, კარტოფლის დაავადებისგან დასაცავად.

პრეპარატული ფორმა:  სფ (მანკოცები 800 გ/კგ)

შეფუთვა: 0.5კგ, 1კგ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
კარტოფილი, კიტრი, პომიდორი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 1,2-1,6
ვაზი, ვაშლი, მსხალი, კომში, ატამი n
nჭრაქი
n
n2-3
ციტრუსი ანთრაქნოზი, ნაცრისფერი ობი, მეჭეჭიანობა n
n4-6

 

Brand

Agro IQC