ვალსალაქსი

კატეგორია:

სისტემური ფუნგიციდი. ჭრაქის ფიტოფტოროზისა და ანთრაქნოზის წინააღმდეგ.

პრეპარატული ფორმა: სფ (მეტალაქსილი + მანკოცები 80+640 გ/კგ)

შეფუთვა: 0,25კგ, 1კგ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა
პომიდორი ფიტოფტოროზი, ალტერნარიოზი 2,5
კიტრი ჭრაქი 2,5
ხახვი ჭრაქი 2,5
კარტოფილი ფიტოფტოროზი, მაკროსპორიოზი 2,5
ვაზი ჭრაქი 2,5-3

Brand

Agro IQC