ვალსარელი ეკ

კატეგორია:

ინსექტიციდი მავნებლების დასაცავად

პრეპარატული ფორმა: ეკ (ქლორპირიფოს 500გ/ლ + ციპერმეტრინი 50 გ/ლ)

შეფუთვა: 0,5 ლტ,  1 ლტ

კულტურა დაავადება ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი, ატამი ნაყოფჭამია, ბუგრები, ტკიპები 1 – 1,5
ხორბალი ჭია წურბელა, პურის ბზუალა 0,75 – 1,0
ქერი პურის ხოჭო 0,5 – 0,75
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 1,0
ციტრუსები ფარიანები, მანაღმე ჩრჩლები 2,2 –  2,6

 

Brand

Agro IQC