ვალსაციპერი 250 ეკ

კატეგორია:

კონტაქტური მოქმედების ინსექტიციდი მავნებლების წინააღმედგ.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (ციპერმეტრინი 250გ/ლ)

შეფუთვა: 0,5ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი ნაყოფჭამია, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები 0,16 – 0,32
ვაზი ფოთლის ხვევიები 0,26 – 0,32
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 0,2 – 0,3
ქლიავი, ატამი, კომბოსტო ნაყოფჭამია, ფოთლის მღრღნელი მავნებლები 0,5 – 1,5

 

Brand

Agro IQC