იზაბიონი

თხევადი ორგანულ-მინერალური სასუქია, ის ზრდის მცენარის მოსავლიანობას, ხელს უწყობს ნაყოფების უკეთესად გამონასკვის პროცესს, ნაყოფები იმატებენ წონაში, უმჯობესდება პროდუქციის ხარისხი, ნერგები არიან უფრო სიცოცხლიუნარიანი, მცენარეები უკეთესად იზამთრებენ. იზაბიონი ასევე ხელს უწყობს ფუნგიციდებისა და ინსექტიციდების უკეთესად მოქმედებას.

პრეპარატული ფორმა: წხს (ამინომჟავები)

შეფუთვა: 12 X 1 ლ, ან 4 X 5ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

 

Brand

Syngenta