კარატე

პირეტროიდული ინსექტიციდი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებლების ფართე სპექტრისაგან დასაცავად.

პრეპარატული ფორმა: ეკ (50 გ/ლ ლამბდა-ციჰალოტრინი

შეფუთვა: 12 X 1 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

 

Brand

Syngenta