კარნეოლი

კატეგორია:

სისტემურ-კონტაქტური ფუნგიციდი ქეცის წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: სკ (კაპტანი 360 გ/ლ + კალიუმის ფოსფატი 660 გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
ვაშლი, მსხალი ქეცი, მურა ლაქიანობა 2,0  –  2,5

 

Brand

ADAMA