კვადრის მაქსი

კატეგორია:

სისტემური და კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი, უნივერსალური
სამკურნალო და პროფილაქტიკური დანიშნულების.

პრეპარატული ფორმა: სკ (935 გ/ლ აზოქსისტრობინი +500 გ/ლ ფოლპეტი)

შეფუთვა: 4 X 5 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა ( Syngenta)

 

Brand

Syngenta