კლერატი

კატეგორია:

როდენტიციდი მღრღნელების წინააღმდეგ

პრეპარატული ფორმა: გრ (0,05 გ/კგ ბროდიფაკუმი)

შეფუთვა: 2,5 კგ.

კულტურა ობიექტი ხარჯვის ნორმა
საწყობები, საცავები, მარცვალ გადასამუშავებელი საწარმოები რუხი ვირთაგვა
ბინის თაგვი
600 გრ 100 კვ/მ, 5-10 გრ ერთ სოროზე

მწარმოებელი: შვეიცარიულიკომპანიასინგენტა (Syngenta).

Brand

Syngenta