კოლისი

კატეგორია:

ფუნგიციდი , ორი მოქმედი ნივთიერების ახალი, უაღრესად ეფექტური კომბინაცია ნაცართან საბრძოლველად

მოქმედი ნივთიერებები: ბოსკალიდი (200გ/კგ) + კრეზოქსიმ-მეთილი (100გ/ლ) პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი

შეფუთვა: 1 ლტ

მწარმოებელი: გერმანული კომპანია ბასფ-ი (BASF)