კონცენტრირებული კალციუმის ნიტრატი

კატეგორია:

შემადგენლობა:  N-17%,  CAO-32%   PH-6

აგრეგატული მდგომარეობა: გრანულა

შეფუთვა: 25კგ
მწარმოებელი: სს ,,ურალქიმი“, რუსეთი

Brand

URALCHEM