კუმულუსი

კატეგორია:

ფუნგიციდი გოგირდის ფუძეზე, რომელიც აკონტროლებს ეკონომიურად მნიშვნელოვანი კულტურების პრობლემურ დაავადებათა ფართო სპექტრს. აღკვეთს სპორების წარმოქმნას.აქვს დამატებითი აკარიციდული მოქმედება – აკავებს მცენარეჭამია ტკიპების მასობრივ გავრცელებას, გარდა ამისა წარმოადგენს მიკროსასუქს.

პრეპარატული ფორმა: წდგ (გოგირდი 800 გ/კგ)

შეფუთვა: 15 კგ ტომრები

მწარმოებელი: გერმანული კომპანია ბასფ-ი (BASF).