კუპროფლო (3.5ლ)

კატეგორია:

სპილენძის შემცველი თხევადი კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი.მასში არსებული მოქმედი ნივთიერება სპილენძის ქლორჟანგი, უარყოფითად ზემოქმედებს დაავადებების გამომწვევი სოკოს სპორების გაღივების პროცესზე.

პრეპარატული ფორმა: სკ (სპილენძის ქლორჟანგი 438,5 გრ/ლ)

შეფუთვა: 3,5 ლ,

მწარმოებელი : იტალია , იზაგრო ს.პ.ა. (ISAGRO )

 

Brand

ISAGRO