კუსტოდია

კატეგორია:

სისტემური მოქმედების ფუნგიციდი სოკოვანი დაავადებების თავიდან ასაცილებლად.

პრეპარატული ფორმა: სკ ( ტებუკონაზოლი 200 გ/ლ + აზოქსისტრობინი 120 გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა ლ/ჰა
კაკალი ალტერნარიოზი 1,0 – 1,2
პამიდორი ალტერნარიოზი 1,0 – 1,2
სტაფილო ნაცარი, ალტერნარიოზი, ჟანგა, თეთრი სიდამპლე 1,0 – 1,2
ხახვი თეთრი სიდამპლე, ჟანგა, პერონოსპოროზი 1,0 – 1,2

 

Brand

ADAMA