ლამდექსი

კატეგორია:

კონტაქტური ინსექტიციდი მავნებლებისგან დასაცავად.

პრეპარატული ფორმა: კს (ლიამბდა-ციგალოტრინი, 50 გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ.

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა. ლ/ჰა
ხორბალი პურის ხოჭოები, თრიფსები 0,15 – 0,2
ვაშლი, მსხალი ფოთლიხვევიები, ყვავილჭამიები 0,4 – 0,5
თხილი, კაკალი მავნებლების კომპლექსი 0,4 – 0,5
ხახვი, სტაფილო ხვატრები, ბუზები 0,2 – 0,3
ვაზი ყურძნის ჭია 0,35 – 0,4
ჟოლო მავნებლების კომპლექსი 0,2 – 0,4
ხურტკმელი მავნებლების კომპ. 0,2 – 0,3

Brand

ADAMA