ლოგრანი

კატეგორია:

მარალეფექტური სელექციური მოქმედების ჰერბიციდი ფართეფოთლიანი სარეველების წინააღმდეგ თავთავიანი მარცვლოვანი კულტურებისათვის.

პრეპარატული ფორმა: წდგრ (750 გ/კგ ტრიასულფურონი)

შეფუთვა: 10 X 0,12 კგ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

 

Brand

Syngenta