მავრიკი

კატეგორია:

კონტაქტური ინსექტიციდი მავნებლებისგან დასაცავად.
პრეპარატული ფორმა: ეწ (ტაუ-ფლუვალინატი, 240გ/ლ)

შეფუთვა: 1ლ

კულტურა მავნე ობიექტი ხარჯვის ნორმა. ლ/ჰა
ვაშლი ნაყოფჭამია 0,6 – 1,6
ვაზი ტკიპები 0,25 – 0,4
კარტოფილი კოლორადოს ხოჭო 0,1
ხორბალი, ქერი ბუგრები 0,2
ქალაქის პარკები კალიები 0,1
ვარდი ბუგრები 0,5
ფიჭვი ჟღალი ხერხია 0,1

Brand

ADAMA