მაქსილ-8

კატეგორია:

თესლის შესაწამლი სისტემური ფუნგიციდი. ახასიათებს დაცვითი და სამკურნალო მოქმედება.

მოქმედი ნივთიერება: სფ (დინიკონაზოლი 10 გ/კგ).

შეფუთვა: 1 კგ

მწარმოებელი : სტოქტონ აგრიმორ აგ, შვეიცარია (Stockton Crop Protection AG).